Sản phẩm bao bì xanh - Xu hướng mới trong đóng gói bao bì hàng hóa

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, ngoài các yếu tố như chất lượng hay giá cả hàng hóa, bao bì ngày càng chiếm một vai trò quan trọng, tác động lớn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Chi tiết

TRIỂN VỌNG TƯƠI SÁNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Trong những năm qua, Ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như tăng trưởng kinh tế của cả nước với tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp là 7%/năm. Tuy nhiên, Ngành cũng đang đối mặt với những thách thức, đòi hỏi các cấp lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp cần cải cách các thủ tục pháp lý, môi trường kinh doanh cũng như các điều kiện sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh, khai thác tiềm năng sẵn có.

Chi tiết

Xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị của Việt Nam tăng cao

Xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị của Việt Nam tăng cao, triển vọng cho ngành công nghiệp sản xuất, đóng gói, chế biến thực phẩm nói riêng và các ngành khác nói chung

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM & TRIỂN LÃM VỀ SẢN PHẨM, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – VIETNAM FOODTECH & GROWTECH 2022

Chi tiết

Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, có vai trò chủ đạo trong triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Chi tiết

Cà phê Việt Nam tràn ngập thị trường Thái Lan

Chiếm đại đa số trong tổng lượng cà phê nhập khẩu vào Thái Lan, có thể nói cà phê Việt Nam đang tràn ngập ở thị trường này.

Chi tiết