Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm năm 2020

 

Ngày 23/9/2020, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020. Nhiều năm nay, Thực phẩm - Đồ uống luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng và đầy tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Nhưng đứng trước tác động của đại dịch COVID-19, bức tranh toàn cảnh ngành Thực phẩm - Đồ uống đã thay đổi ra sao?

Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan: người tiêu dùng, chuyên gia… được thực hiện trong tháng 8/2020.

Danh sách 1: Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2020 - Nhóm ngành: Sữa và sản phẩm từ sữa

 

 Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020

Danh sách 2: Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2020 - Nhóm ngành: Đường, bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác

 

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020

 

Danh sách 3: Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2020 - nhóm ngành: Thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020

Danh sách 4: Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2020 - Nhóm ngành: Thực phẩm tươi sống, đông lạnh

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN