Nếu bạn là nhà báo và muốn hợp tác với triển lãm Vietnam Foodtech, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: media@adpex.vn