CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Thời gian: Từ 07-10/12/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM

 

 

Ngày/Date

Giờ/Time

Chương trình/Programme

Địa điểm/Venue

Đơn vị thực hiện/

Host by

07/12

07th Dec

09:00 – 10:00

Lễ khai mạc Triển lãm
Opening Ceremony

Sảnh chính A0, SECC
Main lobby Gate A0, SECC

Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

State Agency for Technology Innovation (SATI), Ministry of Science and Technology (MOST)

Công ty CP Adpex

Adpex Joint Stock Company

10:00 – 11:00

THAM QUAN KHU TRIỂN LÃM TRÌNH DIỄN, TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

-     Khu trình diễn, trưng bày công nghệ, thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ ngành nông nghiệp, chuyển đổi số ứng dụng trong nông nghiệp…

-     Khu trình diễn, trưng bày công nghệ chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống, hạt giống - dinh dưỡng cho đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

-     Khu trình diễn, trưng bày công nghệ, thiết bị ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

-     Khu trình diễn, trưng bày công nghệ - thiết bị máy móc bảo quản sau thu hoạch.

-     Khu trình diễn, trưng bày công nghê - thiết bị máy móc cho ngành công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống tại Việt Nam.

HIGHLIGHT TECHNOLOGY AREA VISITING

-     Displaying of technology, machinery equipment, tools, agricultural tools, digital transformation for agricultural applications, etc.

-     Displaying technology of plant selection and breeding, varieties, seeds - nutrition for soil, fertilizers, plant protection drugs...

-     Displaying of technology and equipment for the livestock and aquaculture industry.

-     Displaying of technology, equipment and machinery for post-harvest preservation.

-     Displaying area of equipment and machinery for Food and Beverage industry in Vietnam.

Khu vực triển lãm, Hall A1, SECC

Exhibition Hall A1, SECC

Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

State Agency for Technology Innovation (SATI), Ministry of Science and Technology (MOST)

Công ty CP Adpex

Adpex Joint Stock Company

13:00 – 17:00

SỰ KIỆN KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2022

VIETNAM TECHCONNECT AND INNOVATION 2022

Phòng Hội Nghị, Tầng 2, Nhà A, SECC

Conference Room, Floor 2nd, Hall A, SECC

Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

State Agency for Technology Innovation, Ministry of Science and Technology

8/12

8th Dec

08:00 – 12:00

HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

CONFERENCE ON LOCAL TECHNOLOGY TRANSFER AND APPLICATION ACTIVITIES IN 2022

 

Phòng Hội Nghị, Tầng 2, Nhà A, SECC

Conference Room, Floor 2nd, Hall A, SECC

Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

State Agency for Technology Innovation, Ministry of Science and Technology

13:30 – 17:00

TỌA ĐÀM: “CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

PANEL DISCUSSION: POLICY SUPPORTING COMMERCIALIZATION OF RESEARCH RESULTS AND IMPROVING CAPACITY FOR INTERINTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF THE SCIENCE AND TECHNOLOGY MARKET

Khu vực hội thảo, nhà A1, SECC

Seminar Area, Hall A1, SECC

Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam

Vietnam Climate Innovation Center (VCIC)

7 – 10/12

7th – 10th Dec

Hằng ngày (09:00 – 17:00)

Daily from 09:00 – 17:00

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN QUY TRÌNH KỸ THUẬT, TƯ VẤN KẾT NỐI TÀI CHÍNH – CÔNG NGHỆ; TRÌNH DIỄN, GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TẠI KHU TRÌNH DIỄN

 

TECHNOLOGY CONSULTING, TECHNICAL PROCESS IMPROVEMENT, FINANCE & TECHNOLOGY CONNECTION CONSULTING; DEMONSTRATE, INTRODUCE TECHNOLOGY/ EQUIPMENT/ TECHNOLOGY PRODUCTS AT THE HIGHLIGHT TECHNOLOGY EXHIBITING AREA

Khu gian hàng công nghệ nổi bật, nhà A1, SECC

Highlight Technology Area, Hall A1, SECC

Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

State Agency for Technology Innovation (SATI), Ministry of Science and Technology (MOST)

Công ty CP Adpex

Adpex Joint Stock Company

10:00 - 17:00

Chương trình giao thương: giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản phẩm, thiết bị, máy móc, dịch vụ & công nghệ thực phẩm đồ uống


Business matching: between Vietnam and foreign enterprises in filed of food products, equipment, machinery, service & technology.

Khu vực kết nối giao thương, nhà A1, SECC

B2B Lounge, Hall A1, SECC

Công ty CP Adpex

Adpex Joint Stock Company

 

Chương trình có thể thay đổi - Schedule is subject to change

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN