Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62 tỉ USD trong 10 năm tới

 

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 52 tỉ USD năm 2025 lên 62 tỉ USD năm 2030.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030”, Bộ NNPTNT đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 50-51 tỉ USD vào năm 2025.

Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 22 tỉ USD, lâm sản đạt từ 13,5-14 tỉ USD, thủy sản đạt 12,5 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 1-1,5 tỉ USD, mặt hàng nông lâm thủy sản khác đạt khoảng 1-1,5 tỉ USD; Khoảng 20% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu.

 

Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 62 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ Long

Bộ NNPTNT cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60-62 tỉ USD. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỉ USD, lâm sản đạt khoảng 16-17 tỉ USD, thủy sản đạt 15 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3-4 tỉ USD, mặt hàng nông lâm thủy sản khác đạt khoảng 2 tỉ USD; Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 6%-8%/năm; khoảng 40% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu.

Bộ NNPTNT cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm với chất lượng cao trong khu vực ASEAN và trên thế giới, có vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản và thực phẩm toàn cầu. Các sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các quy định của các thị trường nhập khẩu.

Source: https://laodong.vn/kinh-te/phan-dau-kim-ngach-xuat-khau-nong-san-dat-62-ti-usd-trong-10-nam-toi-866443.ldo

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN