Để trở thành Nhà Triển Lãm, đăng ký tại: https://foodtech-vn.com/nha-trung-bay-dang-ky-gian-hang

Để trở thành Buyer, đăng ký tại đây: https://forms.gle/ji9jBPm6RGBP4WXn7